MH med Diezel på Västerås BK 28 juni 2011

Den 28 juni åkte jag & Robban med Diezel till Västerås BK, dags att gå MH bana. Var faktiskt ganska nervös, varför vet jag inte för det finns ju inget rätt eller fel. Men man vet ju aldrig hur hundarna ska reagera på alla momenten. Det var stekhett ute & mygg till förbannelse!!!

Beskrivare: Marie Edlund


1a Kontakt
Hälsning

1. Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utfförs ej inom tid.
2. Undviker kontakt genom att dra sig undan.
3. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
4. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
5. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller


1b Kontakt
Samarbete

1. Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.
2. Följer med motvilligt.
3. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
4. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
5. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.1c Kontakt
Hantering

1. Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.
2. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
3. Accepterar hantering
4. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
5. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.


2a Lek 1
Leklust

1. Leker inte
2. Leker inte, men visar intresse.
3. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
4. Startar snabbt, leker aktivt
5. Startar snabbt, leker mycket aktivt2b Lek 1
Gripande

1. Griper inte
2. Griper inte, nosar bara på föremålet.
3. Griper tveksamt eller med framtänderna
4. Griper direkt med hela munnen
5. Griper direkt, hugger föremålet med munnen2c Lek 1
Gripande och dragkamp

1. Griper inte
2. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot
3. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
4. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper
5. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper


3a Förföljande

1. Startar inte/når ej fram till 1 hjul
2. Startar avbryter innan föremålet. (Försök 1)
3. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
4. Startar med hög fart, målinriktad-bromasar in vid bytet. (Försök 2)
5. startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b Gripande

1. Ninchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. (Försök 1 och 2)
2. Griper inte, nosar på föremålet.
3. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4. Griper direkt, släpper
5. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek


4 Aktivitet

1. Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv
2. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger
3. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
4. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand
5. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet5a Avst. lek
Intresse


1. Engageras inte av figuranten
2. Kontroll, avbrott förekommer
3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
4. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.
5. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.5b Avst. lek
Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden.
2. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del
3. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del
4. Visar flera hotbeteenden under momentets första del
5. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
5c Avst. lek
Nyfikenhet

1. Går inte fram till figuranten inom tid.
2. Går fram när figuranten är aktiv i linjen
3. Går fram till den dolda men talande figuranten
4. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning
5. Går fram direkt till figuranten utan hjälp


5d Avst. lek
Leklust

1. Visar inget intresse
2. Leker inte, men visar intresse
3. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot
4. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om
5. Griper direkt. Drar emot, släpper inte


5e Avst. lek
Samarbete

1. Visar inget intresse
2. Blir aktiv men avbryter
3. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
4. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant
5. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek


6a Överraskn.
Rädsla

1. Stannar inte eller kort stopp
2. Hukar sig och stannar
3. gör undanmanöver utan att vända bort blicken
4. Flyr högst 5 meter
5. Flyr mer än 5 meter6b Överraskn.
Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden
2. Visar enstaka hotbeteenden
3. Visar flera hotbeteenden under längre tid
4. Visar flera hotbeteenden och någon attack
5. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett


6c Överraskn.
Nyfikenhet

1. Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid
2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
3. Går fram till overallen när föraren står bredvid.
4. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
5. Går fram till overallen utan hjälp


6d Överaskn.
Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoändring eller undanmanöver
2. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna
3. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
4. Båge el tempoväxl vid minst 2 passager utan minskad intensitet
5. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager


6e Överraskn.
Kvarstående intresse

1. Visar inget intresse
2. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
3. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid mist 2 tillfällen
4. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.
5. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager


7a Ljudkänsl.
Rädsla

1. Stannar inte eller kort stopp
2. Hukar sig och stannar
3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
4. Flyr högst 5 meter
5. Flyr mer än 5 meter


7b Ljudkänsl.
Nyfikenhet

1. Går inte fram inom tid
2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden
3. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
4. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet
5. Går fram till skramlet utan hjälp


7c Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoändring eller undanmanöver
2. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
3. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
4. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet
5. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager


7d Ljudkänsl.
Kvarstående intresse

1. Visar inget intresse
2. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
3. stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen.
4. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.
5. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager


8a Spöken
Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden
2. Visar enstaka hotbeteenden.
3. Visar flera hotbeteenden under längre tid
4. Visra flera hotbeteenden och någon attack
5. visar hotbeteenden och flera attacker


8b Spöken
Kontroll

1. Enstaka kontoll, därefter inget intresse/engagerar sig inte
2. Tittar mot spökena då och då
3. kontollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.
4. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott.
5. Kontollerar och/eller handlar mot spöken under hela momentet8c Spöken
Rädsla

1. Uppehåller sig framför eller bredvid föraren
2. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
3. uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kotroll.
4. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
5. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr


8d Spöken
Nyfikenhet

1. Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.
2. Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
3. Går fram till fig. när föraren står bredvid
4. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet
5. Går fram till fig. utan hjälp8e Spöken
Kontakttagande med figurant i spökdräkt

1. Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.
2. Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den
3. Besvarar kontakten från figuranten
4. Tar själv kontakt med figuranten
5. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. kan ex. hoppa och gnälla


9a Lek 2
Leklust

1. Leker inte.
2. Leker inte, men visar intresse
3. Startar långsamt, blir aktiv, leker
4. Startar snabbt, leker aktivt
5. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt


9b Lek 2
Gripande

1. Griper inte
2. Griper inte, nosar på föremålet
3. Griper tveksamt eller med framtänderna
4. Griper direkt med hela munnen
5. Griper direkt, hugger föremålet i farten10 Skott

1. Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
2. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
3. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet
4. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skyttem eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
5. Berörd, rädd
Genomgång av protokollet.

Nu har Diezel känd mentalstatus!!! vi gick även med på Malin & Håkans MH, kul att se hur olika raser/hundar reagerar.
Tack till Västerås BK för bra beskrivare, testledare, figuranter & MH bana!!!


 
SKÅNE, MH & MADONNA!!!

Vi har varit iväg på semester i 1 1/2 vecka. Började med att åka hem till Sari & Co i Trollhättan, dom skulle också med ner till Skåne, så vi ville samåka. Kom dit på torsdagen.

Spelade Nintendo Wii, Albin är stupsäker. Fick nästan stryk av en 6-åring;).

Robban & Elliott tittar på.

Marcus ville ha slingor så då fixade jag det, han var ganska tjusig i hättan vill jag lova;). Färgade Saris utväxt också medans vi ändå höll på.

Varje gång jag åker till syrran måste jag ha en speciell pizza från Stavre pizzeria, "La Scala", den är så god. Efteråt eldade vi upp kartongerna i öppna spisen, inga bevis på att vi har varit onyttiga.

Leo visar sin arga min, blir ni inte väldigt rädda???

Robban & Lasse är på väg ut på promenad med hundarna.
På söndagen var det dags att åka till Skåne & Mölle camping.

Robban & Elliott ligger & myser i sängen.

Albin ser glad ut fast han har sin pappas fötter nästan i ansiktet. Uäk, för karlfötter!!!
På måndagen regnade det så vi åkte in till Helsingborg & strosade lite & käkade på restaurang. Väl tillbaka på campingen tog jag & Sari med oss småkidsen & gick på bio (dom hade det på campingen), vi såg Madagaskar 2.

Undrar vad Albin har lovat men inte tänker hålla eftersom han korsar fingrarna;).

Elliott, Leo & Albin verkar leka 3 bockarna Bruse, undrar ifall Sari är trollet?!

På kvällen blev det korvgrillning.

Elliott, Leo & Albin tyckte det var kul att hoppa från stenarna.

Leo

Robban visar småpojkarna hur det ska gå till;).

Gonzo började tisdagsmorgonen med att spana ut genom fönstret.

Jag & Sari gick en promenad ner till hamnen i Mölle. Azlan tyckte dom långhåriga kossorna var jätteläskiga;).

Raffa

Först tittar Azlan & Gonzo åt ena hållet.

Sen åt andra hållet.
På eftermiddagen åkte jag, Lasse, Marcus & Mikaela & bowlade. Vi hann med 4 serier, jag vann 2, kom 2:a & 3:a på dom andra. Robban, Sari & småkidsen spelade fotboll & dylikt på campingen.
På kvällen åkte vi ner till hamnen hela högen, skulle äta våfflor men våffelstugan hade stängt, så det fick bli glass istället.
Hela ligan, förutom Robban som tar bilden. Det fanns en liten bokaffär som sålde billiga böcker, så det var ju inte svårt att få ihop till en hel kasse, mest till ungarna förstås.

Står & tittar ut över vattnet.

Det var väldigt fint där tycker jag.

Var helt underbart att solen kom fram!
Våran färd fortsatte till Kullen fyr, längst upp på Kullaberg.

Elliott är en linslus.

Utsiktsbild måste man ju ta.

Elliott & Albin har roligt, i bakgrunden ser man Sari som också tar kort;).

Kullens fyr.


Vi har ju mygginvasion hemma men där hade dom nyckelpigeinvasion. Har aldrig sett så mycket nyckelpigor i hela mitt liv!!!

Fina färger.

Vet inte riktigt vad det där var för något men det ser ju ut som en minifyr.

Leo visar upp sin indiandans.

En fin solnedgångsbild, om jag får säga det själv;).

Kryckmannen  Marcus. Passande skylt i bakgrunden.
På onsdagen åkte jag & Sari till Höganäs outlet. Fanns ju Höganäs keramik, Kosta Boda m.m. Man kom inte tomhänt därifrån, fanns jättemycket fina saker. Robban & Lasse tog småttingarna & åkte & badade men dom tyckte inte att det var speciellt varmt.

Raffa tycker det är varmt. Håller med, i stugorna blev det väldigt varmt, ventilationen var inte den bästa. Annars var stugorna fina.

Kusinerna Bus.

Raffa har så fina ögon.

Mina hundar ligger givetvis i sängen.
På kvällen tog jag & Sari med "boysen" på bio igen. Den här gången var det Musses klubbhus. Robban, Lasse, Marcus & Mikaela spelade bangolf under tiden.

Elliott & Gonzo ligger ända mot ända. Dom är för söta!!!

Azlan.
På torsdagen bestämde vi oss för att ta färjan från Helsinborg över till Helsingör (Danmark). Smidigt när det bara tar 20 minuter.

Var spännande för pojkarna, dom hade inte åkt båt förut.

Mäktig byggnad. Någon kan gärna få tala om för mig vad det är för jag har ingen aning.

Lasse kallade oss Lili & Sussie men det kunde vi ju inte kalla oss, bestämde oss för Laila & Sara;). Här sitter vi på restaurangen som vi åt på. Vi gick mest runt & kikade, är alldeles för dyrt för att handla. Väldigt mysig stad, lite som gamla stan i Stockholm.

Tillbaka på parkeringen i Helsingborg.

Albin började fredagen med att använda sopkvasten & skyffeln som mikrofon med stativ & rockade loss;).
Idag åkte vi till Väla köpcentrum med 109 butiker.

Albin kör Guitar Hero.

Värsta bandet, Marcus på gitarr & Albin spelar trummor;).

Vi är ganska trötta efter att ha gått i en massa affärer, smaskar i oss glass.

Albin är cool i Robbans pilotbrillor.

Brorsan Elliott är inte sämre;).
På lördagen åkte Robban, Lasse, Marcus, Albin & Elliott på dragracing i Malmö. Jag, Sari, Mikaela & Leo var kvar på campingen. Spelade bangolf, kan inte påstå att det gick bra. Leo fick bada i barnpoolen. Sen dök Pia upp med Bronx & Vegas, då passade vi på att luncha. Åkte & handlade så att vi kunde grilla på kvällen när grabbarna kom tillbaka. Lene från Norge som har Gonzos bror Azarel kom också.

Azarel med världens "slips".

Vet inte vem som skrattar mest, Elliott eller Pia???;)
Pia & Lene blev nog helt förskräckta över våra överaktiva barn, förstår dom, blir jag med ganska ofta. Pia hade med sig laxknyten som vi grillade, dom var supergoda!!! Jag, Sari, Pia & Lene drack lite cider & snackade innan det var dags för natti natti. Tack brudar för en trevlig kväll!!!
På söndagen var det dags för MH, var ganska nervös. Har aldrig gjort det förut & Gonzo var först ut. Visste inte hur mycket jag fick prata med honom & hur jag skulle agera. Så här gick det i allafall:         

Första momentet var att jag & testledaren hälsade på varandra, sen tog hon Gonzo & gick en sväng, sen kände hon igenom honom.


Nu var det dags för lek med trasa, vi kastade den mellan oss sen kastade hon iväg den på backen. Trodde inte han skulle vara intresserad alls men han gick med på att kampa.
 
Testledaren & Gonzo kampar.

Nu var det dags att jaga "haren". Gick bra förutom att det fanns ju så många goda dofter på vägen tillbaka till matte så han var inte så bra på inkallningarna som han brukar vara.

Nu skulle man stå helt still i 3 minuter utan att titta på hunden bara för att se ifall han klarade av passivitet. Gonzo brukar klara det bättre men det var ju så mycket nya dofter.


Figuranten kom ut med en blå cape på sig ur skogen & gömde sig bakom ett hopphinder. Gonzo sprang fram men när hon ville leka med en trasa tyckte han att det kunde hon få göra själv;).

Här kommer hon ut ur skogen.


Nu var det dags för overallen, "Dumpe" har jag sett att många kallar den, Gonzo reagerade faktiskt som jag trodde med att skälla. Men han släppte det sen.

Här drog dom tunga kedjor på ett bord, rasslade faktiskt mycket. Tyckte Gonzo fixade det galant!

Ser man lite av bordet som kedjorna drogs på.

Var inga problem att gå förbi efteråt.

Spökdags, den här var en av dom som jag har tänkt på mest. Gonzo skällde & morrade i början, sen tappade han intresset & började gräva en grop istället. När vi gick fram var han inte särskilt intresserad då heller. Efteråt sa testledaren att han såg att Gonzo tog vind, så det kan vara det som gjorde att han tappade helt.

Spöket kommer ut ur skogen.

Nu är det 2 spöken men Gonzo gräver.

Har gått fram för att ta av huvan på spöket, visst ser Gonzo intresserad ut;).

Då var det dags för lek igen, Gonzo var riktigt taggad, men när första skottet gick av så ville han inget mer. Det var bara att avbryta. Trodde faktiskt att han skulle fixa skotten men det är ju dags formen som bestämmer.
 

Testledaren & jag "triggar" igång Gonzo.

Nu har Gonzo känd mental status, var riktigt roligt att göra MH. Tack Pia för hjälp med protokollet & med bilder, du är en pärla!!!
Jag hann se Novas MH innan jag åkte tillbaka till campingen, var kul när man fick se någon annan. Robban kom & hämtade mig, packade ur allt ur stugan & checkade ut. Nu bar det iväg till Göteborg där jag möttes upp av Sussi, Johanna & Cilla. Vi skulle på Madonnakonserten på Ullevi. Min drömkonsert sen jag var tonåring. När vi kom till Ullevi började det att spöregna, vi var som dränkta katter. När Madonna klev på scen & hela konserten var det uppehåll. Kan inte säga annat än att det var mäktigt. Sjujäkla krutkärring, orka hålla igång så där när man är 51 bast!!! Vi var nöjda, glada & trötta när vi gick till hotellet, somnade ganska snabbt. Kan även tillägga att jag vaknade av Sussis timmerstockar & Johannas mini timmerstockar;). Tack tjejer för en trevlig konsertkväll, vad ska vi se härnäst?! Kom hem igår & min kära mamma har varit så snäll & tvättat, dammsugit & bäddat rent i våra sängar medans vi har varit borta. Kändes lyxigt, hon fick en present av mig för att visa att det uppskattas. Det var årets semester det, hualigen vad det är långt till nästa.